Odox

1 350 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: DO105

Tillgänglig nu!

Option: Odox 3 x 5 liter

Lägg till 3 700 SEK till för GRATIS frakt!

Effektivt vid luktsanering & ytdesinficering (för djupgående desinficering, se Penetrox)

Odox avdödar effektivt mögel, svamp, virus samt oxiderar och neutraliserar rutten lukt av fisk samt röklukt. Odox är en stabiliserad vattenlösning av väteperoxid och ett kraftigt oxidations och desinfektionsmedel. 

Godkänd enligt standard EN 14476:2013+A2:2019 med virucid effekt på bl.a alla kända höljesvirus (inkl. SARS-Coc -2)

• Oxiderar och neutraliserar rutten-, fisk- och röklukt
• Ett miljöanpassat alternativ som kan användas direkt på skadeplatsen i stor skala
VAR Inomhus / Utomhus
MOT Mögel, röta, svamp, rutten lukt, röklukt, brandlukt, förruttnelse, biologisk påväxt
Trä, murverk, puts
HUR Använd lågtrycksspruta eller Mikrojet, fukta ytan utan att det börjar rinna och låt därefter torka
SPÄDNING Spädes ej. Om underlaget är känsligt för blekning, späd med 2 delar vatten
ÅTGÅNG 1 liter till cirka 5 till 10 kvm


Förpackning Art nr: Pris:
3 x 5 liter  = 1 kartong DO105 1350.00
25 liters dunk DO125 2150.00

Produktblad.pdf

Säkerhetsdatablad.pdf

 FARA: Orsakar allvarlig ögonskada H318

DOSERING; 1L per 5-10 m2 beroende på ytans sugförmåga

Applicering: Försäkra dig först om att material som skall behandlas tål vatten och Odox®. Använd Odox® outspädd på material som inte är blekningskänsliga. Späd Odox® med två delar vatten - vid behandling av material känsliga för blekning. Applicera med lågtrycksspruta eller Mikrojet. Fukta ytan utan att rinna och låt därefter torka (1-4 timmar)

HÄMTA Odox, Penetrox, BIO-FRESH, PORTA-PAK

Parkering finns på baksidan av huset! 

Ring Jesper 073-940 49 17  för att komma överens om en tid!

ODOX OXIDERERAR OCH NEUTRALISER MYCKET EFFEKTIVT ODÖRER

ODOX OXIDERERAR OCH NEUTRALISER MYCKET EFFEKTIVT ODÖRER

Förbrukad Odox bryts snabbt ner till enbart syre och vatten. Därför kan Odox användas rikligt och i stor skala utan risk för att lämna hälsovådliga kemikalierester. Odox är ett lika effektivt desinfektions- som luktsaneringsmedel!

White yellow blue modern business marketing seek cover image c046df71 a71a 4ba9 b88c d098971ecb26