Booster Blekmedel

810 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: DP105.2BL

Tillgänglig nu!

Snabb
leverans

Option: Booster Blekmedel 3 x 200ml

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

Specialtillsats som tillsammans med Odox eller Penetrox eliminerar behovet av klorbaserad blekning av trä och betongkonstruktioner efter mögel och brandsanering.

Booster Blek är en specialtillsats som tillsammans med Odox eller Penetrox elimineras av klorbaserad blekning av trä och betongkonstruktioner efter mögel och brandsanering. Resultatet ger bättre hälsoaspekter och lämnar inga farliga restprodukter.  Säljs endast i kombination med Odox eller Penetrox .

200 ml ska blandas med 5 liter Odox eller penetrox, Blekningstillstsen ”boostar” väteperoxidens blekning och oxidering. Efter blandning måste produkten användas inom 3 timmar efter tillsättning för att erhålla peroxidens fulla effektivitet.  Spar inte blandad produkt i sprutan utan att det inte ska användas eller behövs. Risk för expansion eller explosion i sprrutan finns annars. 

VAR Inomhus / Utomhus
MOT Missfärgningar efter mögel och brand tex. i träkonstruktioner eller i grunder
Trä, murverk, sätter
HUR 1 burk 200 gram blandas med 5 liter Odox eller Penetrox. Används inom 3 timmar. Läs produktbladet
SPÄDNING Se ovan
ÅTGÅNG 1 burk 200 gram blandas med 5 liter Odox eller Penetrox


Förpackning Art nr: Pris 
3 x 200 ml DP105.2BL 810,00

Produktblad.pdf

Säkerhetsdatablad.pdf

Fara:  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon (H314) Skadligt vid förtäring (H302)

Irritation i luftvägarna 

Fara orsakar allvaril ögonskada

200ml ska blandas med 5liter Odox eller penetrox, Blekningstillstsen ”boostar” väteperoxidens blekning och oxidering. Efter blandning måste produkten användas inom 3timmar efter tillsättning för att erhålla peroxidens fulla effektivitet. Spar inte blandad produkt i sprutan utan häll ut det om det inte ska användas eller behövs. Risk för expansion eller explosion i sprutan finns annars. 

Applicering: Försäkra dig först om att material som skall behandlas tål vatten och Odox®. Använd Odox® outspädd på material som inte är blekningskänsliga. Späd Odox® med två delar vatten - vid behandling av material känsliga för blekning. Applicera med lågtrycksspruta eller Mikrojet. Fukta ytan utan att rinna och låt därefter torka (1-4 timmar)

HÄMTA Odox, Penetrox, BIO-FRESH, PORTA-PAK

Parkering finns på baksidan av huset! 

Ring Jesper 073-940 49 17  för att komma överens om en tid!

Marknadsledande luktsanering & desinficering

Marknadsledande luktsanering & desinficering

• Effektiv avdödning av mögel innan rivningsarbeten för minskade hälsorisker

ODOX OXIDERERAR OCH NEUTRALISER MYCKET EFFEKTIVT ODÖRER

ODOX OXIDERERAR OCH NEUTRALISER MYCKET EFFEKTIVT ODÖRER

Förbrukad Odox bryts snabbt ner till enbart syre och vatten. Därför kan Odox användas rikligt och i stor skala utan risk för att lämna hälsovådliga kemikalierester. Odox är ett lika effektivt desinfektions- som luktsaneringsmedel!

White yellow blue modern business marketing seek cover image c046df71 a71a 4ba9 b88c d098971ecb26