Sortera och filtrera

Filter

För att undvika inandning av ångor, farliga ämnen och partiklar, använd alltid andningsskydd. Särskilt utsatt är du som arbetar inom sanerings- och rivningsbranschen som dagligen vistas i hälsovådliga miljöer. Nedan finner ni Kemgrossistens  standardsortiment över filter till våra andningsskydd.

Från
540 SEK

Kemgrossistens produkter

Hemsidan är under uppbyggnad och uppdateras vartefter. Kemgrossisten bibehåller rätten att ändra eller avbyta orders.

KONTAKTA OSS