Vi på Kemgrossisten vill påminna samtliga kunder om att, av säkerhetsskäl, inte förvara väteperoxidsbaserade produkter:

Odox, Odox-DF, Citrox, Penetrox, Maxox-DF

I förslutna kärl i utrymmen som kan komma att överstiga 25°C. Framförallt gäller detta Penetrox blandad med Booster - Blek där avgasningen sker avsevärt mycket snabbare, vilket kan medföra att övertryck kan få behållare att brista och orsaka skada på såväl person som egendom.

Vi vill därför be er att iaktta följande säkerhetsåtgärder: 

  • LÄMNA ALDRIG KVAR RESTER AV PENETROX MED BOOSTER / BLEKNINGSTILLSATS I DIN LÅGTRYCKSSPRUTA.
  • ANVÄND ALLTID UPP ALL PENETROX MED BLEKNINGSTILLSATS /BOOSTER EFTER BLANDNING.
  • VID PAUS ELLER AVSLUT AV ETT JOBB, ÖPPNA LÅGTRYCKSSPRUTAN SÅ ÖVERTRYCK EJ KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV TÄTSITTANDE LOCK.
  • SKÖLJ DIN LÅGTRYCKSSPRUTA MED VATTEN EFTER BRUK FÖR ATT BLI AV RESTER AV PENETROX BLANDNINGEN.  
  • ALTERNATIVT SPÄD NED
    EVENTUELLA RESTER RIKLIGT MED VATTEN I LÄMPLIG BEHÅLLARE EFTER BRUK.
  • OM PENETROXEN ÄR ÖVER 25 GRADER CELSIUS FÅR INTE BLEKNINGSTILLSATSEN TILLSÄTTAS.

Tips vid applicering av PENETROX + BOOSTER BLEKMEDEL

Penetrox + blekbooster om man önskar blekning, för att avdöda påväxten räcker det med endast Penetrox.

Det ska vara torrt och inte kallare än ca 8+ grader, helst runt 20 grader för bästa effekt.

Man kan lägga en sväng med Penetrox och ev borsta i det blöta för att få bort den värsta påväxten.

Och sen lägga en sväng till med Penetrox+ booster för blekning.

OBS!! Tänka på att ej lämna P-trox blandad med booster i slutet kärl då trycket kan göra att sprutan skjuter sönder. Blanda och börja spruta direkt. Bleker huden rejält om man får det på sig.

Skyddsutrustning;

Skyddsoverall,stövlar,skyddshandskar, helmask med gas&partikelfilter.

Premium overall för skydd mot damm och stänk från vätska. Antistatisk och andas. Godkända för asbestsanering. Vacuumförpackade en och en för säker och ren hantering.
4 000 SEK
PREMIUM OVERALL för skydd mot damm och stänk från vätska. Godkända för asbestsanering.
2 450 SEK
HÄMTLAGER I VÄSTBERGA

HÄMTLAGER I VÄSTBERGA

LÄS MER..
Kontakta oss kemgrossisten 7fa12969 0436 4e6d 8ed5 af3f18982657