Penetrox 3 x 5 liter

3 150 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: DP105.2

Tillgänglig nu!

Size: Penetrox 3 x 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

oxidation av bakterier, virus, mögel, svampsporer och mögellukt på frilagda porösa ytor som betong, isolering, träkonstruktioner, m.m.

Penetrox är en lösning av väteperoxid och specialtillsatser med mycket hög desinfektions och penetrationsförmåga. Används för oxidation av mögellukt, mögel, bakterier, svamsporer och virus på frilagda porösa ytor som träkonstruktioner, isolering, betong m.m. Penetrox har en blekande effekt på obehandlat material,

önskas ytterligare blekning använd BOOSTER BLEKMEDEL som tillsats. Penetrox skickas som farligt gods. Endast för yrkesmässig användning

VAR Inomhus / Utomhus
MOT Mögellukt, Mögel, röta, svamp, rutten lukt, röklukt, brandlukt, förruttnelse, biologisk påväxt
Trä, murverk, puts, isolering m.m. 
HUR Använd lågtrycksspruta, mätta ytan utan att det börjar rinna och låt därefter torka 1- 4 timmar
SPÄDNING Spädes ej. Om underlaget är känsligt för blekning, späd med 2 delar vatten
ÅTGÅNG 1 liter till cirka 5 till 10 kvm


Förpackning Art nr: Pris:
3 x 5 liter / dunkar = 1 kartong DP105.2  3150.00

Produktblad.pdf

Säkerhetsdatablad.pdf

 FARA: Orsakar allvarlig ögonskada H318


Penetrox® / ODOX® levereras som bruksfärdig lösning och påföres med låg/mellantrycksspruta. Var noga med att mätta behandlingsytan, men undvik avrinning.

Förbrukningen är 1L per 5-10 m2 beroende på ytans sugförmåga.

Låt torka (1-4 timmar)

HÄMTA Odox, Penetrox, BIO-FRESH, PORTA-PAK

Parkering finns på baksidan av huset! 

Ring Jesper 073-940 49 17  för att komma överens om en tid!

EFFEKTIVT AVDÖDNING AV MÖGEL INNAN RIVNINGSARBETEN FÖR MINSKADE HÄLSORISKER!

EFFEKTIVT AVDÖDNING AV MÖGEL INNAN RIVNINGSARBETEN FÖR MINSKADE HÄLSORISKER!

Blekningstillstsen ”boostar” väteperoxidens blekning och oxidering. Effektiv återställning av korslimmat trä med Penetrox och Booster Blek!

Booster  penetrox  kemgrossisten 2

⇾ TIPS VID APPLICERING AV PENETROX + BOOSTER BLEKMEDEL

⇾ FÖRVARING AV VÄTEPEROXIDSBASERADE PRODUKTER

Läs mer...