Steritox desinfektion

950 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 1018300055

Tillgänglig nu!

Option: Steritox 3 x 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

Desinfektionsmedel mot alger, bakterier, svamp och annan påväxt i vattentankar i bl.a byggbodar, båtar, bussar.
  • Desinfektionsmedel för släta ytor
  • Effektiv mot bakterier, svamp och virus
  • Kan användas inom livsmedelsindustrin
  • Steritox är långtidsverkande
Steritox desinfektion Artikel nummer Pris:
3 x 5 liter 1018300055 950.00

Product sheet.pdf

Skyddsdatablad.pdf

Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad