Solvynol OC-Veg - hydraulikoljor

755 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 0243

Tillgänglig nu!

Option: Solvynol OC-Veg 3 x 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

SOLVYNOL OC - VEG   

b svanen
 Löser olja, vegetabiliska fetter och hydrauloljor. Solvynol Veg levereras starkt koncentrerad och skall därför spädas med vatten efter föroreningsgrad. Godkänd även av Kemikaliesvepet.
Förpackning Pris Art nr:
3 x 5 L 755,00 Art nr: 0243
25 L dunk 1100,00  Art nr: 0246
205 L fat 7375,00  Art nr: 0249

Skyddsdatablad.pdf

Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Korrosivt på metall

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad