K1 PRICKFRI KALLAVFETTNING

1 134 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 30-0025

Tillgänglig nu!

Option: Prick-Fri 3 x 5 liter

Lägg till 3 700 SEK till för GRATIS frakt!

Petroleum avfettning baserad på lågaromatisk lacknafta. K1 Prick-Fri petroleum är ett högeffektivt rengöringsmedel för borttagning av asfaltstänk, olja och annan fet smuts. Används till fordonstvätt, motortvätt, rengöring av maskiner, avfettning av plåt, rengöring av golv och andra feta ytor. Skadar ej metaller, gummi eller däck. Gamla skolans avfettning. 

Produktblad.pdf

Säkerhetsdatablad.pdf

Förpackning Pris Art nr:
3 x 5 liter 1134,00 1300005
25 liter 1620.00 1300025
205 liter 11606,00 1300205

Fara: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Korrosivt på metallKan vara dödligt vid förtäringIrritation i luftvägarna 

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad