Limborttagare

1 272 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 1800-001

Tillgänglig nu!

Option: Limbort 12x1 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

TCS Limborttagare löser snabbt och effektivt olika typer av mattlim och enkomponentslim. Löser både färskt och härdat lim. 

Skickas med DHL som farligt gods, avgift debiteras för farligt gods tillägg.

Product sheet TCS Limborttagare.pdf

Skyddsdatablad.pdf

Pris Förpackning Art nr:
1272,00 12 x 1 lliter / kartong 1800-001
500,00 5 liters dunk 1800-005
1960,00 4 x 5 liter / kartong 1800-005

Fara: Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka irritatation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. 

BrandfarligtIrritation i luftvägarnaKan vara dödligt vid förtäringMycket giftigt för vattenlevande organismer

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad