KYLARGLYKOL GUL

600 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 320004

Tillgänglig nu!

Option: Glykol 774F OEM Gul 3 x 4 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

Kylarglykol 774F OEM Gul

Kylarglykol 774F OEM Gul är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol 774F OEM Gul är blandbar med andra högkvalitativa kylarglykoler på marknaden

Egenskaper
Kylarglykol 774F OEM Gul består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater,  silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Product sheet.pdf

Skyddsdatablad.pdf

3 x 4 liter / kartong

Artnr:320004

Pris: 650.00
25 liter / dunk Artnr: 320025      Pris: 1175.00 
210 liter fat  Artnr: 320210      Pris: 8820.00

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad