AGS 33+ Gel - Klotterbort Stark för tegel, puts , porösa ytor

870 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 3641-005

Tillgänglig nu!

Option: AGS 33+ Gel 5 Liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

AGS 33+ Gel är en kraftfull klotterborttagare att användas vid kallt väder, främst utomhus på porösa ytor. Används på betong, tegel, granit, marmor, kalksten, skiffer, samt hårda ytor som kakel, glaserat tegel samt vissa plaster. Transporteras som farligt gods, DHL,s avgift för farligt gods tillkommer. Godkänd av Sunda Hus.

Pris Förpackning Art nr
870,00 5 liter 3641-005
3480,00 4 x 5 liter 3641-005
3900,00  25 liter 3641-025

Produktinformation samt arbetsbeskrivning.pdf

Så här klottersanerar du.pdf

Skyddsdatablad.pdf

Fara: Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Kan vara dödligt vid förtäring Brandfarligt Mycket giftigt för vattenlevande organismer Irritation i luftvägarna

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad