Klotter & skuggbort - Power blue Gel

1 020 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 3801-005

Tillgänglig nu!

Option: Power Blue Gel 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

AGS Power Blue Gel är en mycket kraftfull, kombinerad klotter och skuggborttagare som med fördel används vid kall väderlek och vid besvärligt klotter. Främst på porösa ytor. 

Lätt förtjockad klotterborttagare för
användning på främst porösa ytor som; granit, tegel, kalksten,
betong, kakel, glaserat tegel, behandlad marmor. AGS Power Blue Gel bör inte användas på mjuka metaller som exempelvis aluminium. OBS! Gör alltid ett prov vid osäkerhet. Används utomhus. Skickas som farligt gods

Accepterad  av Byggvarubedömningen och godkänd av Stockholms stad  
bvb logotyp 50x50 mitten1
Förpackning Pris Art nr:
5 liters dunk 1020,00 3801-005
4 x 5 liter  4000,00 3801
25 liters dunk 4500,00 3801-025
Produktblad.pdf

Skyddsdatablad.pdf

Fara: Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Brandfarligt Korrosivt på metall Irritation i luftvägarna