Gasfilter SR297 (ABEK1)

540 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: SR297

Tillgänglig nu!

Size: Gasfilter SR297 (ABEK1) kartong 4-pack

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

Gasfilter SR 297, klass 1, är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker. Filtret är av typ ABEK

Förpackning  Pris Art.nr
4-pack(kartong) 540,00 SR297
40-pack(kartong) 5450,00 SR29740

Skyddar mot följande typer av gaser/ångor:

Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. Typ B skyddar mot oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. Typ E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. Typ K skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. Gasfiltren kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510 P3 R, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad