BPS 7726 djupimpregnering - Betong CE märkt

5 800 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 7726-025

Tillgänglig nu!

Size: BPS 7726 25 liter djupimpregnering - Betong CE märkt

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

BPS 7726

CE märkt djupimpregnering - Betong

Silanbaserat impregneringsmedel för betong. Godkänd enligt BRO norm 2002, 2004, EN 1504-2+ och även TRV AMA anläggning 09 och även anläggning 13 LFB.311. Hindrar effektivt vatten och saltinträngning. Diffusionsöppen, dvs. låter ytan andas. Stor inträngningsförmåga. BPS 7726 är CE märkt, 0921.

Förpackning Art nr: Pris:
25 liter dunk 7726-025 5800,00
200 liter FAT
7726-200 37000,00

BrandfarligtFARA: Brandfarlig vätska och ånga. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad