Booster – Brand

810 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: DP105.2BR

Tillgänglig nu!

Produkt
fråga

Snabb
leverans

Size: Booster Brand 3 x 200ml

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

Specialtillsatts som tillsammans med Penetrox och ODOX förbättrar dess inträngningsförmågan i porösa material.

 Booster ”Brand” är en specialtillsatts som tillsammans med Penetrox och ODOX förbättrar dess inträngningsförmågan i porösa material. Detta möjliggör för Penetrox att verka ännu längre in i det luktkontaminerade materialet och oxidera röklukten på djupet. Används i första hand vid luktsanering av bränder, men kan även användas i andra fall där mycket svåra luktförhållanden råder.

VAR Inomhus / Utomhus
MOT Missfärgningar efter mögel och brand tex. i träkonstruktioner eller i grunder
Trä, murverk, puts
HUR 1 burk 200 gram blandas med 5 liter Odox eller Penetrox. Används inom 3 timmar. Läs produktbladet
SPÄDNING Se ovan
ÅTGÅNG 1 burk 200 gram blandas med 5 liter Odox eller Penetrox


Förpackning Art nr: Pris:
3 x 200 ml DP105.2BR 810,00


Produktblad.pdf

Säkerhetsdatablad.pdf

Fara: Mycket brandfarlig vätska och ånga. (H225) Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. (H336)

 

200ml ska blandas med 5liter Odox eller penetrox, Blekningstillstsen ”boostar” väteperoxidens blekning och oxidering. Efter blandning måste produkten användas inom 3timmar efter tillsättning för att erhålla peroxidens fulla effektivitet. Spar inte blandad produkt i sprutan utan häll ut det om det inte ska användas eller behövs. Risk för expansion eller explosion i sprutan finns annars. 

Applicering: Försäkra dig först om att material som skall behandlas tål vatten och Odox®. Använd Odox® outspädd på material som inte är blekningskänsliga. Späd Odox® med två delar vatten - vid behandling av material känsliga för blekning. Applicera med lågtrycksspruta eller Mikrojet. Fukta ytan utan att rinna och låt därefter torka (1-4 timmar)

HÄMTA Odox, Penetrox, BIO-FRESH, PORTA-PAK

Parkering finns på baksidan av huset! 

Ring Jesper 073-940 49 17  för att komma överens om en tid!

Marknadsledande luktsanering & desinficering

Marknadsledande luktsanering & desinficering

• Effektiv avdödning av mögel innan rivningsarbeten för minskade hälsorisker

ODOX OXIDERERAR OCH NEUTRALISER MYCKET EFFEKTIVT ODÖRER

ODOX OXIDERERAR OCH NEUTRALISER MYCKET EFFEKTIVT ODÖRER

Förbrukad Odox bryts snabbt ner till enbart syre och vatten. Därför kan Odox användas rikligt och i stor skala utan risk för att lämna hälsovådliga kemikalierester. Odox är ett lika effektivt desinfektions- som luktsaneringsmedel!

White yellow blue modern business marketing seek cover image c046df71 a71a 4ba9 b88c d098971ecb26