AGS 60 Skuggborttagare

700 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 3660-005

Tillgänglig nu!

AGS 60 5 liter: 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

AGS 60 avlägsnar ”restskuggor” i samband med klotterborttagning. AGS 60 används på följande material: granit, gnejs, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel, behandlad marmor och trä samt oorganisk färg. Används utomhus. Används främst på porösa ytor. Är biologiskt nedbrytbar enligt OECD test 302 B.
OBS! Skall inte användas på mjuka metaller som exempelvis aluminium.

SÅ HÄR GÖR DU
Applicera AGS 60 med pensel eller borste. Låt verka ca 2-30 minuter eller tills klottret är upplöst. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut. OBS! På metallytor kan effekten försämras om allt för högt tryck används. Här kan avsköljning och bearbetning med svamp eller trasa ge bättre resultat än högtrycksspolning. Upprepa behandlingen ifall skuggor kvarstår.

Pris Förpackning Art nr:
700,00 5 liter 3660-005
2,000.00 4 x 5 liter 3660-045
2480,00
25 liter 3660-025

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,2 – 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Extra försiktighet skall vidtagas. AGS 60 är STARKT FRÄTANDE. Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten, samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Irritation i luftvägarna Korrosivt på metall

Farligt Gods enligt ADR.
UN 1814, KALIUMHYDROXID LÖSNING
Klass: 8 PG: II
Se info i SDB.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad