AGS 3550 Permanent klotterskydd

860 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 3550-0001

Tillgänglig nu!

Option: AGS 3550 0,1 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

AGS 3550 är ett permanent klotterskydd, AGS 3550 stoppar effektivt tusch och spayklotter från att tränga in i ytan. Produkten kan läggas på de flesta hårda ytor som tex. lackad plåt, (bussar, bilar, biljettmaskiner, postlådor, aluminium, plexiglas m.m.) 1 liter räcker till ca: 40-50 kvm. Läs prospektet innan användning.

"Permanent skyddande beläggning i ett paket, stoppar permanent
markörer, läderfärgmärkning, sprayfärg, graffiti och bil
rostförseglare från att tränga in i ytan. Lång hållbarhet.
Förnyelse av gamla och mattmålade ytor.

Produktinformation samt arbetsbeskrivning.pdf

Skyddsdatablad.pdf

0,1 liter aluminiumburk  860,00
1 liter 7800.00
 5 liter 39000,00

Fara: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

BrandfarligtKorrosivt på metall Irritation i luftvägarna  

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad