KLORRENT-SKUM PREMIUM

550 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 120-0005

Tillgänglig nu!

Option: Klorrent-Skum PREMIUM 3 x 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

KLORRENT-SKUM

Alkaliskt högskummande rengörings och desinfektionsmedel. Klorrent används vid rengöring samt desinfektion av starkt äggvite och fettbelagda ytor av slamsugnings företag, slakterier, mejerier, bryggerier och övrig livsmedelsindustri. Klorrent används på  tillverkningsmaskiner, slangar, tankar, vattenledningar, bord, bad, väggar, tak, maskiner och golv. Skickas som farligt gods.

Mer information pdf

Skyddsdatablad.pdf

Förpackning Art nr: Pris
3 x 5 liter 1210005 550.00

Fara: orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattelevande organismer. Skadliga långtidseffekter för vattenlevanda organismer.

Korrosivt på metall

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad