TCS 40 Brandsanering

1 400 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 1123-005

Tillgänglig nu!

Option: TCS 40 4 x 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

TSC 40 används för rengöring av sot och sanering efter bränder. 

Lätt biologiskt nedbrytbar. 

SÅ HÄR GÖR DU
TCS 40 appliceras med lågtrycksspruta eller mopp. Spola av det upplösta sotet eller smutsen med högtryck om det är möjligt, eller använd fuktade trasor för att torka bort det upplösta sotet. Vid hårt sittande sotfläckar – bearbeta ytan med Scotchbright. Efterskölj med ljummet vatten.

Dosering: Grova föroreningar spädes med 1-5 delar vatten. Lättare föroreningar spädes med 6-10 delar vatten. För svåra fläckar kan TCS 40 användas koncentrerat med ordentlig sköljning efteråt.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Product sheet.pdf 

Skyddsdatablad.pdf 

Förpackningar Artikel nr: Pris:
4 x 5 liter 1123-005 1400.00
25 liters dunk 1123-025 1650.00

Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Korrosivt på metall

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad