Reno 14 Högalkalisk brandsanering

1 360 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 1102-005

Tillgänglig nu!

Option: Reno 14 4 x 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

Reno 14 för Brandsanering samt för sot, fett, olja och kåda

Reno 14 är ett effektivt och mångsidigt starkt alkaliskt rengöringsmedel. Rengör snabbt föreningar av fetter, sot och olja. Löser inbränd sot och fett vid brandsanering. Avlägsnar effektivt kåda från hyvelstål och sågklingor. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Skyddsåtgärder: Extra försiktighet skall vidtagas. Reno 14 är starkt frätande. Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Godkänd av Sunda Hus

sundahus logo rgb mellan1

Produktblad.pdf

Säkerhetsdatablad.pdf

Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 

Fara

Farligt gods enligt ADR.

UN: 1814, Kaliumhydroxid lösning

Klass: 8 PG: 2

Förpackning Pris Art nr:
4 x 5 liter 1360,00 1102-005
25 liter 1600,00 1102-025

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad