RENO 20 Mikroavfettning

960 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 2000-05

Tillgänglig nu!

Option: RENO 20 4 x 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

RENO 20  MIKRO AVFETTNING

Mikroavfettning som är en hybrid mellan alkalisk och petroleumbaserat avfettningsmedel. Reno 20 ska blandas med vatten.
För rengöring av fordon, motorer, verkstadsmaskiner och andra svårt smutsade föremål och ytor.
Produktens speciella konsistens gör att den i koncentrerad form inte rinner på vertikala ytor, vilket leder till att kontakttiden med ytan som ska rengöras blir längre. 

Mer info om Reno 20

Skyddsdatablad.pdf

Förpackning Pris Art nr:
4 x 5 liter  960,00  2000-05
25 L dunk 1175,00 2000-25
205 L fat 7990,00 2000-205

Fara: Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador

Korrosivt på metallKan vara dödligt vid förtäring 

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad