Tunn Färgborttagare epoxifärger

1 160 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 1812-005

Tillgänglig nu!

Option: FBM 90 Tunn 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

FBM 90 Tunn är en miljöanpassad produkt för att lösa epoxifärger. Fungerar också utmärkt för att avfärga plåttak med olika typer av färger som ligger på varandra. Den har lång "öppentid" ( torkar långsamt) FBM 90 Tunn löser bl.a följande färger: Alkyder, akryl, epoxi, fenolhartser, styren, uretan, aminer, cellulosalackar.

Åtgång
0,2-1,0 liter/m².

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Product sheet.pdf

Skyddsdatablad.pdf

Förpackning Pris Art nr:
5 liter / dunk 1160,00 1812-005
4 x 5 liter / kartong 4640,00 1812-005
25 liter / dunk 5650,00 1812-025

Varning: Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation

Irritation i luftvägarna   Klassas EJ som farligt gods vid transport. Se info i SDB.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad