Renox Lukt borttagaren

1 840 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 2303-005

Tillgänglig nu!

Size: Renox Luktborttagaren 4 x 5 liter

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

RENOX är en väteperoxidlösning. För rengöring av trä, betong, sten och ytor efter brand  • pH ca 5

RENOX LUKTBORTTAGNING

Problemlösare vid problem med mögellukt, mögelprickar, röklukt, och andra oönskade lukter. Renox är ett miljöanpassat alternativ som kan användas direkt på skadeplatsen i stor skala. Säker att användas, bryts ner till syrgas och vatten. Renox har en blekande effekt på tex skadat och angripet virke, bleker bort mögelprickar. Mycket effektiv vid sanering av "rök lägenheter / hus" Tar bort röklukten permanent. Enstaka dunkar går att beställa, ring eller maila....

Mer Information PDF>>

Skyddsdatablad.pdf

Pris kartong 4 x 5 liter Pris liter Art nr:
1840,00 92,00 2303-005

Fara: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador

Korrosivt på metall

PRODUKTBLAD.pdf

SÄKERHETSDATABLAD.pdf

Dosering

RENOX används koncentrerad eller späd upp till 5 ggr med vatten. Observera att vid spädning med vatten skall RENOX användas samma dag

Åtgång
0,2 - 0,5 liter/m² beroende på yta.

RENOX bildar inga giftiga föreningar utan sönderfaller till syrgas och vatten.

RENOX bildar inga giftiga föreningar utan sönderfaller till syrgas och vatten.

Det enda kravet på RENOX är att föremålen som skall saneras tål vatten. Används för rengöring där blekande effekt eftersträvas. Säker att använda. Bryts lätt ned till syrgas och vatten

SÅ HÄR GÖR DU

SÅ HÄR GÖR DU

Applicera RENOX med hand eller lågtrycksspruta. Låt ligga på ytan och verka. Eftersköljning behövs ej!

KONTAKTA OSS