AGS Power blue TUNN

950 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 3800-005

Tillgänglig nu!

Option: Power blue tunn 5 liter

Lägg till 3 700 SEK till för GRATIS frakt!

AGS Power blue TUNN är en klotterborttagare för användning främst på porösa ytor som granit, tegel, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel,behandlad marmor. Produkten löser effektivt spray och tuschklotter. Används med fördel vid kall väderlek, skickas som farligt gods

Löser effektivt spray - och tuschklotter

   Prodktblad.pdf

  Skyddsdatablad.pdf 

  Förpackning   Art nr:  Pris 
  1 x 5 liter 3800-005 950.00
  4 x 5 liter 3800-045 3600.00
  1 x 25 liter 3800-025 4400.00 

  Fara: Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

  BrandfarligtKorrosivt på metallIrritation i luftvägarna

  Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

  Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad