MÖGEL-FRI

960 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 11811

Tillgänglig nu!

Option: Mögel-Fri Direkt 12 x 0,5 liter

Lägg till 3 700 SEK till för GRATIS frakt!

Effektivt mot mögel och blånad samt mikrobiell lukt. På alla ytor inomhus. I väggar, bjälklag, krypgrunder, källare, badrum och vindar.
  • Mögel-Fri mot mögel och mikrobiell lukt
  • För alla ytor och utrymmen inomhus
  • Kan kontrolleras med UV - lampa. Länk till UV-lampan nedan
  • Kan användas i förebyggande syfte
  • Godkänd av Basta, Sunda hus och Byggvarubedömningen

Produktblad.pdf

Skyddsdatablad.pdf

Pris Förpackning Art nr
1575,00 12 x 1 liter 11812
1754,00 3 x 5 liter 11824
 

 

VAR Inomhus
MOT Mögel, blånad, lukt
Trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar m.m.
HUR Spruta, pensel, sprayflaska
SPÄDNING Spädes ej
ÅTGÅNG 1 liter räcker till 5 kvm

Fara: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. 

Korrosivt på metallIrritation i luftvägarnaMycket giftigt för vattenlevande organismer 

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad