Rostlösare BETO

1 440 SEK

Frakt beräknas i kassan

Art nr: 1302-005

Tillgänglig nu!

Option: BETO Rostlösare 4 x 5 L

Lägg till 2 700 SEK till för GRATIS frakt!

BETO löser mycket effektivt rost på järn- och stålytor. Är lämplig att använda som betnings- och förbehandlingsmedel före målning av galvaniserade ytor (ytor med zinkskikt) och även före målning av betonggolv. Återställer gamla rostiga verktyg och liknande till användbart skick genom nedsänkning i bad. Får efter neutralisering släppas ut i avlopp. Kan i vissa fall ersätta blästring.

BETO används främst inom följande verksamhetsområden:

  • Industrier
  • Verkstäder
  • Målerier
  • Byggföretag
  • Golvfirmor
  • Lantbrukare
  • Fastighetsförvaltning

Dosering
Används koncentrerat eller spädes 1 – 8 delar vatten.
Betning av betonggolv: Spädes med ca 4 delar vatten.

Åtgång
Ca 0,5-1 liter blandad vätska/m².

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Skyddsåtgärder
BETO är FRÄTANDE, använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

PRODUKTBLAD.PDF

SKYDDSDATABLAD:PDF

Pris Förpackning Art nr:
1440,00 4 x 5 liter 1302-005
1700,00 1 x 25 liter 1302-025

Fara: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 

Korrosivt på metall Farligt Gods enligt ADR.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Hemsidan är under uppbyggnad, allt kommer att finnas på hemsidan inom kort. Se produktblad