Kemgrossisten

×
 x 

Kundvagnen är tom
Kundvagnen är tom
AGS Power blue gelAGS_60_Skuggbort_5148c6e88bd0d.jpg

Klotter & skuggbort - Power blue Gel

Välj förpackning:
Tar bort färg och skuggor, fungerar på vintern, används på porösa ytor som puts och tegel
Pris med rabatt
Pris 1.188 kr
Pris utan moms 950,00 kr
Rabatt
Momsbelopp 238 kr
Välj förpackning först!
Beskrivning

AGS Power Blue Gel är en mycket kraftfull, kombinerad klotter och skuggborttagare som med fördel används vid kall väderlek och vid besvärligt klotter. Främst på porösa ytor. 

AGS Power Blue Gel är en förtjockad klotterborttagare för användning främst på porösa ytor som granit, tegel, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel, behandlad marmor.

Dosering: Används i koncentrat.  Åtgång: Beroende på ytan och mängd klotter ca: 0,5 liter kvm. Skickas som farligt gods

Accepterad  av Byggvarubedömningen och godkänd av Stockholms stad.

            byggvarubedömningen

Förpackning Pris Art nr:
5 liters dunk 950,00 3665-005
4 x 5 liter  3400,00 3665-005
25 liters dunk 3990,00 3665-025

Produktblad.pdf

Skyddsdatablad.pdf

Fara: Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

BrandfarligtKorrosivt på metallIrritation i luftvägarna Recensioner

Recensioner saknas för denna produkt.